مزاج شناسی

مقدمه: مزاج شناسی یکی از علومی است که از دیرزمان مورد توجه عام وخاص بوده است. از زمانی که با ورود علوم جزءنگر غربی، فرهنگ و تمدن شرقی تحت تاثیر قرار گرفت، این علم نیز به انزوا کشیده شد و از صحنه ی کاربرد زندگی حذف گردید. از میان همه ی رشته های علمی، رشته

ادامه مطلب

سرخارگل

مقدمه : سرخارگل گیاهی علفی و چندساله می باشد. ارتفاع این گیاه به ۸۰ تا ۱۵۰ سانتی متر می رسد. ریزوم آن کوتاه و از ریشه های بسیاری منشعب می شود. ریشه مستقیم و کم وبیش منشعب و رنگ آن از قهوه ای تیره تا سفید مات است. ساقه این گیاه قائم و استوانه ای

ادامه مطلب