کاربران برخط

هیچ کاربر برخطی پیدا نشد

بازدیدکنندگان

7
156
899
495663

دفاتر نمايندگي فروش

 •  دفتر فروش شركت:

  آدرس: اراک،بلوار میرزای شیرازی، خیابان سوم شعبان(اوحدي)،کوچه سپهدار 4،حوزه معاونت پژوهشی و فناوری مرکز رشد دانشگاه اراك،شرکت اکسیر طبیعت کوهسار

  تلفكس: 08632792824

  همراه  :  09188610532 حسيني(مديرعامل)

  همراه  : 09190083484 فراهاني(مديربازرگاني)

  شماره تلگرام: 09354864525

  لينك تلگرام :  https://telegram.me/etakcoo

  رایانامه: etakooh90@yahoo.com

درون‌شد

لينك تلگرام

    لينك تلگرام، ورود به كانال خريد و فروش گياهان دارويي شركت اكسيرطبيعت كوهسار

   https://telegram.me/etakcoo

رزومه دکتر صالحی ارجمند

مشخصات فردي:

 

dr

نام و نام خانوادگي:  حسين صالحي ارجمند      

متولد :1350 – اراک

شماره ملی : 1-451538-053

ساکن : اراک

شغل : رئيس دانشكده كشاورزي دانشگاه اراك و عضو هیات علمی رسمی دانشکده کشاورزی گروه گیاهان دارویی

پست الکترونیک : h-salehi@araku.ac.ir

 

 

سوابق تحصیلی : 

مقطع رشته محل سال
ديپلم علوم تجربي دبيرستان شهيد مطهري اراك 1368
ليسانس زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهيد چمران اهواز 1373
فوق ليسانس زراعت دانشگاه تهران (كرج) 1376
دكتري اكولوژي گياهان زراعي دانشگاه تهران (كرج) 1392

 

سوابق شغلی :

 

 • عنوان رساله دکتری: ارزیابی فنوتیپی و فیتوشیمیایی جمعیت های مختلف مرزه بختیاری
 •  (Satureja bachtiarica Bunge) در شرایط طبیعی و زراعی
 • کارشناس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام جهاد استان ( پاره وقت) از 1376 تا 1378
 • کارشناس سازمان کشاورزی استان مرکزی  در بخشهای مختلف : مدیریت کشاورزی شهرستان دلیجان ، معاونت تات سازمان ، مدیریت زراعت و باغبانی استان از 1378تا 1381
 • عضو هیات علمی گروه گیاهان دارویی دانشکده کشاورزی دانشگاه اراک از 1381 
 • مدیریت گروه گیاهان دارویی : 2 دوره
 • رئيس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک: اولین و دومین دوره                   

 اهم فعالیت های اجرایی :

 • راه اندازی گروه گیاهان دارویی دانشگاه اراک در دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته
 • راه اندازی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک 

 

سوابق تدریس :

 • تدریس دروس ذیل در دانشگاه اراک :

- زراعت عمومی ، زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای ، کشت و پرورش گیاهان دارویی – در مقطع کارشناسی

- اصول زراعت گیاهان دارویی ، زراعت خصوصی گیاهان دارویی ، اکولوژی گیاهان دارویی ، درختان و درختچه های دارویی و معطر – در مقطع کاردانی

 

عضویت در انجمن ها و شوراها ی علمی و اجرایی ( از سال 78 تا کنون):

 • عضو انجمن گیاهان دارویی ایران
 • عضو انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران
 • عضو شورای دانشگاه اراک
 •  دبیر کمیته راه اندازی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک
 • عضو کمیته های رتبه بندی و ارتقای توانمندی های حرفه ای سازمان نظام مهندسی استان مرکزی
 • عضو شورای تحقیقات و آموزش کشاورزی استان
 • عضو کمیسیون کشاورزی و آب شورای پژوهش و فن آوری استان
 • عضو کمیته مطالعات توسعه کشاورزی استان
 • عضو ستاد فنی زراعت و باغبانی استان
 • عضو ستاد تدوین برنامه چهارم استان
 • عضو انجمن غیر دولتی (NGO ) سبز اندیشان اراک 
 • عضو گروه بررسی ،کنترل وتصویب (پانل تخصصی) طرح جامع آب استان
 • عضو شورای آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان مرکزی

 

 فعاليتهاي پژوهشي :

الف - طرح های پژوهشي خاتمه يافته :

 

1- همکار طرح پژوهشي« بررسي ميزان انرژي مورد نياز در توليد يک کيلو گرم گندم در سيستمهاي مختلف کشت در استان مرکزي» – طرح خاتمه يافته در سال 82 از طرحهاي کاربردي استاني 

 

2- همکار طرح پژوهشي « بررسي اقتصادي کشت کلزا و مقايسه آن با محصولات رقيب زمستانه در استان مرکزي»- طرح خاتمه يافته در سال 82 از طرحهاي تحقیقات کاربردي استاني

 

3- مجري طرح « مطالعه تفضيلي- اجرايي حوزه آبخيز غينرجه 2(جيريا) » کارفرما : سازمان جهاد کشاورزي استان مرکزي –مجري :دانشگاه اراک 

 

4- مجري مشترک در طرح پژوهشي «بررسي کاربردپساب تصفيه خانه فاضلاب شهر اراک در کشاورزي» طرح خاتمه يافته در سال 85 از طرحهاي تحقیقات کاربردي استاني

 

5- مجری طرح پژوهشی« بررسی تنوع شيميايي اسانس توده هاي محلي شويد (  Anethum graveolens L.) ايران  » دانشگاه اراک 1386

 

6- همکار طرح پژوهشي «بررسی و انتخاب بذر مناسب جو دیم برای مناطق سردسیر». از طرحهاي تحقیقات کاربردي استاني مصوب سازمان مديريت و برنامه ريزي استان (1385-1387)

 

7- مجری طرح پژوهشی «بررسی خصوصيات اکولوژیکی و فیتوشیمیایی گونه های مختلف جنس Ferulago  (چویل – چویر)  در رویشگاههای طبیعیاستان های مرکزی و کرمانشاه  » دانشگاه اراک، 1387

 

مقالات :

1- رستمي ، محمد علي و حسين صالحي ارجمند.1377. « تغييرات ازت در بافت رويشي و رابطه آن با پروتئين دانه در گندم». مجله علوم کشاورزي ايران جلد 9-شماره 3

 

 

2- صالحي ارجمند،حسين .1384« تاثير تنشهاي محيطي درافزايش متابوليتهاي ثانويه در گياهان دارويي».همايش ملي توسعه پايدارگياهان دارويي - مشهد

 

3- ملکي راد، علي اکبر ؛ حسين صالحي ارجمند و همکاران . 1385 . « بررسی تاثیر گل گاوزبان در سوختگی درجه دوم موشهای آزمایشگاهی ». چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران

 

4- صالحي ارجمند، حسين و همکاران.1385.امکان سنجي کاربرد پساب تصفيه خانه فاضلاب اراک در کشاورزي ، مجله آب و محيط زيست ، شماره 65

 

5- صالحي ارجمند، حسين و همکاران .1386. تاثير آماده سازي اسمزي و مدت زمان اعمال پيش تيمار بر جوانه زني انيسون Pimpinella anisum L.)) ، سومين همايش گياهان دارويي ، دانشگاه شاهد

 

6- شرفی ، سعيد ؛ صالحي ارجمند، حسين و همکاران .1386. ارزيابي تاثير سطوح شوري و خشکي بر برخي صفات گياهچه ماريتيغال ، سومين همايش گياهان دارويي ، دانشگاه شاهد

 

7- Hosseini N ;Mahdie M; Slahi Arjmand H .2005. Veronica becabonga L. as a hyperaccumulator plant for cadmium .2nd Baltic symposium on environmental Chemistry . Calmar uni. Sweden

 

8- Salehi Arjmand, H ; Nejad Ebrahimi,S ; Hadian,J. 2007. Seed oil content and composision of different Iranian accessions of Anethum graveolens L. 38th international symposium on essential oil ,Graz,Austria

 

9- Hosseini N., Mahdie M., Slahi Arjmand H (2005) Veronica becabonga L. as a hyper accumulator plant for cadmium.2nd Baltic symposium on environmental Chemistry. Calmar University. Sweden

 

10- Salehi Arjmand H., Nejad Ebrahimi S., Hadian J.(2007) Seed oil content and compositions of different Iranian accessions of Anethum graveolens L. 38th international symposium on essential oil ,Graz, Austria

 

11- Salehi Arjmand H.,Nejad Ebrahimi S., Mahmoodi bardarzi H.,Hosseini N.,Maleki Rad A. (2008)Chemical Composition and Antibacterial Activity of Essential Oil of Kelussia odoratissima Mozaff. From Different Locations of Iran. 39th international symposium on essential oil , Quedlinburg ,Germany

 

12- Hosseini N. , Nejad Ebrahimi S. , Salehi P. , Asghari B. , Ahmadi M. , Salhi Arjmand H.(2008) Simultaneous determination of atropine and scopolamine in Hyoscyamus arachnoideus by HPLC .7th join meeting of AFERP,ASP,GA,PSE&SIF , Athens, Greek.

 

13- Hosseini N. , Nejad Ebrahimi S. ,  Yousefzadi M., Salehi Arjmand H.(2008) Essential oil composition and antibacterial activity of Zataria multiflora growing wild from Iran. 39th international symposium on essential oil ,Quedlinburg, Germany             

                                                                                

14- Malekirad AA., Salehi Arjmand H., Rahzani K., Mohajerani H.R (2008) Antioxidant Activity of Mentha pulegium liquid Extract in Humans: A cross- sectional Before/ After clinical trial. 39th international symposium on essential oil ,Quedlinburg,Germany

 

15- Salehi Arjmand H., Zahedi M.,Montaseri M. (2008) Physiological Index in growth of barley cultivars and its relationship whit grain yield in cold dryland regions of markazi province. The 10th Iranian Congress of Crop Sciences. Karaj, Iran.

 

16- Salehi Arjmand H., Hadian J., Hosseini N.,Malekirad A.(2010) Compositions and in vitro antibacterial activity of essential oils from two Satureja species growing in Iran. 41st  international symposium on essential oil ,Wroclaw,  Poland

 

17- Salehiardjmand H., Mazaheri D., Hadian J., Majnoon Hosseini N., 2011.Variability in the essential oil content and composition of different Satureja bachtiarica Bung. populations, cultivated in a common environment. 42nd  international symposium on essential oil , Antalya,  Turkey

 

18- پذیرش   و چاپ خلاصه مقاله با  عنوان Variation in the essential oil content and composition of flowers of Ferulago angulata (Schlecht.) Bioss.  populations growing wild in Iran  در The Journal Of Essential Oil Reserches  چهل و دومين سمينار بين المللي اسانس 2011 در كشور تركيه

 

19- پذیرش و چاپ خلاصه مقاله با  عنوان  Chemical analysis of essential oils from stems, flowers and fruits of Ferulago angulata (Schlecht.) Bioss.  from Iran در  The Journal Of Essential Oil Reserches. چهل و دومين سمينار بين المللي اسانس 2011 در كشور تركيه

 

20- پذیرش و چاپ خلاصه مقاله با  عنوان Quality and quantity of the flower essential oil of Ferulago angulata (Schlecht.) Bioss. plants growing at different altitudes  در The Journal Of Essential Oil Reserches  چهل و دومين سمينار بين المللي اسانس 2011 در كشور تركيه.

 

21- صالحی ارجمند، ح.، حسینی، ن.، قربانپور، م. 1392. تجاری سازی آفتکش­های گیاهی، ضرورتها و پتانسیل­ها. اولین کنگره تجاری سازی گیاهان دارویی و محصولات طبیعی، دانشگاه اصفهان، اصفهان 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                               

آلبوم‌ها

تصاوير يكي از مزارع شركت اكسيرطبيعت كوهسار 1397/02/09

دوشنبه 10 اردیبهشت 1397
13 تصویر در آلبوم
2018_04_30/photo_--_--_1525096549785788965.jpg

نشاء گياهان دارويي 1397/01/20

شنبه 01 اردیبهشت 1397
15 تصویر در آلبوم
2018_04_21/photo_--_--_1524297679736012617.jpg

تبليغات

همايش ها و مترجم
چهارشنبه 24 آذر 1395
4 تصویر در آلبوم
2016_12_14/photo_2016-12-14_17-42-24.jpg

مزرعه اكسيرطبيعت كوهسار 1395/08/07

آخرين برداشت سال 1395
چهارشنبه 12 آبان 1395
16 تصویر در آلبوم
2016_11_02/photo_2016-11-02_11-07-38.jpg

تصاوير مزرعه سال مرداد 1395

چهارشنبه 20 مرداد 1395
22 تصویر در آلبوم
2016_08_10/_.jpg

تصاویر گیاه بابونه

یک شنبه 24 اسفند 1393
19 تصویر در آلبوم
2015_03_15/images1.jpg

تصاویر گیاه مرزنجوش

یک شنبه 24 اسفند 1393
1 تصویر در آلبوم
2015_03_15/p1njjl4o7ifyr0pmp98a.jpg

تصاویر گیاه همیشه بهار

چهارشنبه 10 دی 1393
9 تصویر در آلبوم
2014_12_31/409404111633903669581.jpg

تصاویرگیاه اسطوخودوس

چهارشنبه 10 دی 1393
15 تصویر در آلبوم
2014_12_31/7.jpg

تصاویر گیاه بومادران

دوشنبه 08 دی 1393
20 تصویر در آلبوم
2014_12_29/2.jpg

تصاویر گیاه ژینکو

دوشنبه 08 دی 1393
18 تصویر در آلبوم
2014_12_29/4444.jpg

داروی ایمنواکتیو

دوشنبه 08 دی 1393
2 تصویر در آلبوم
2014_12_29/untitled.jpg

تصاویر گیاه مورت

چهارشنبه 03 دی 1393
6 تصویر در آلبوم
2014_12_24/2_14194143391485685807.jpg

تصاویر گیاه نعناع

چهارشنبه 03 دی 1393
11 تصویر در آلبوم
2014_12_24/thcaon76d2.jpg

تصاویر گیاه گاوزبان ایرانی

چهارشنبه 03 دی 1393
5 تصویر در آلبوم
2014_12_24/n2717573-3911450.jpg

تصاویر گیاه زوفا

چهارشنبه 03 دی 1393
5 تصویر در آلبوم
2014_12_24/5_1419408783558462240.jpg

تصاویر گیاه چای ترش

چهارشنبه 03 دی 1393
5 تصویر در آلبوم
2014_12_24/4.jpg

تصاویر گیاه سرخارگل

دوشنبه 01 دی 1393
12 تصویر در آلبوم
2014_12_22/u.jpg

تصاویر گیاه مریم گلی

دوشنبه 01 دی 1393
10 تصویر در آلبوم
2015_08_10/salviaofficinalis1.jpg

تصاویر گیاه به لیمو

دوشنبه 01 دی 1393
5 تصویر در آلبوم
2014_12_22/2_1419244844248019726.jpg

تصاویر گیاه عروسک پشت پرده

دوشنبه 01 دی 1393
10 تصویر در آلبوم
2014_12_22/11.jpg

تصاویر گیاه هوفاریقون

شنبه 29 آذر 1393
5 تصویر در آلبوم
2014_12_20/20202020hypericum20perforatum203.jpg

تصاویر گیاه بادرنجبویه

شنبه 29 آذر 1393
7 تصویر در آلبوم
2014_12_20/36360432502058332280.jpg

تصاویر گیاه افسنطین

شنبه 29 آذر 1393
8 تصویر در آلبوم
2014_12_20/images4_1419058243777164854.jpg

تصاویر گیاه آویشن

شنبه 29 آذر 1393
9 تصویر در آلبوم
2014_12_20/thymeinflowers.jpg

تصاوير گلخانه ها

سه شنبه 01 مهر 1393
30 تصویر در آلبوم
2015_03_16/2014-04-2315.49.50.jpg

تصاویر بدون آلبوم

تصاویری که متعلق به هیچ آلبومی نیستند
چهارشنبه 24 مرداد 1397
11 تصویر در آلبوم
2016_08_10/__1470818427431842431.jpg