کشت بافت

کشت بافت گیاهی به معنی کشت قسمت بسیار کوچکی از گیاه در محیطی سترون با شرایط ویژه به منظور ازدیاد پایه ی مادری عاری از هرگونه بیماری و آفت می باشد.

نمایش 1 نتیحه