نشا و گلدان

نشا یک گیاه بسیار کوچکی می باشد که در واقع بذر اولیه ی رشد یک گیاه است که رشد نشا در محیط های مناسب و تحت کنترل بوده و پس از گذشت مدت زمانی دک و در صورت مساعد بودن هوای بیرون از محیط کنترل شده خارج می شود و این نشا به محل اصلی و زمین زراعی جهت کاشت گیاهان و محصولات منتقل می گردد.

هیچ محصولی یافت نشد.