دسته بندی محصولات

گیاه خشک

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

نشا

نشا یک گیاه بسیار کوچکی می باشد که در واقع بذر اولیه ی رشد یک گیاه است که رشد نشا در محیط های مناسب و تحت کنترل بوده و پس از گذشت مدت زمانی دک و در صورت مساعد بودن هوای بیرون از محیط کنترل شده خارج می شود و این نشا به محل اصلی و زمین زراعی جهت کاشت گیاهان و محصولات منتقل می گردد.

اسانس و عصاره

عطرمایه یا اسانس :

محلول یا عصارهٔ الکلی همراه با روغن فرار است.اسانس ترکیبی فرار است که مجموعه‌ای از اجزای ترپنی را دارا می‌باشد.

عصاره :

ماده‌ای‌ست که از یک ماده دیگر یا گیاه یا میوه‌ها از طریق تقطیر یا فشردن یا جوشاندن با کمک یک حلّال مانند آب یا الکل به دست می‌آید. عصاره ماده ای است دارای موادموثره گیاهی که خاصیت درمانی رادرگیاهان دارویی ایجادمی کند.

بذر

بذر به بخشی از گیاهان مورد توجه در کشاورزی و باغبانی گفته می‌شود که می‌تواند به تکثیر و تولید مثل آن گیاه منجر شود. در کشاورزی به هر بخش از گیاه که بتواند نسل دیگری از همان گیاه را تولید کند بذر می‌گویند.

دمنوش

نوعی نوشیدنی است که در آن جزئی از گل، برگ، ساقه، ریشه، دانه، پوستِ میوه یا اجزای دیگر گیاهان دارویی که قابل حل در آب است، به صورت خشک یا تازه مورد استفاده قرار می‌گیرد.