تجاری سازی آفت کشها

چکیده : امروزه با آشکار شدن عوارض سوء آفت کشهای شیمیایی بر سلامت محیط زیست و سلامت انسان و گرایش روز افزون مردم به مصرف مواد غذایی ارگانیک و بدون مصرف سموم شیمیایی، آفت کشهای طبیعی به عنوان یک جایگزین مناسب، کم خطر برای سلامت انسان و دوستدار محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است.

ادامه مطلب
,