تولید انواع نهال های پایه رویشی کشت بافتی

شرکت اکسیر طبیعت کوهسار توانایی تولید انواع نهال های پایه رویشی از جمله میرووالان و پیرو دوالف و… با تعداد بالا را دارد و آمادگی خود را جهت عقد قرارداد در این زمینه اعلام می دارد.

ادامه مطلب
, , , ,